Schoenmaker verzamelaar
Gereedschap
Tools-Werkzeugen
Wandhangers
Wallhangers-Wandhänger
Poetsers
Polishers-Putzers
Parodieën
Parodies/Parodien
Tegels
Tiles-Fliesen
Beeldjes
Figurines-Figuren
Borden
Tiles-Teller
Prenten
Prints-Bilder
Raamhangers
Leaded window-Bleiverglas
In verband met de hoeveelheid beeldjes wordt er een onderverdeling gemaakt in
categorieën.
Andere merken/other marks/andere Marke
(Edel)metalen beeldjes/(Precious)metals figurines
(Edel)metalles Figuren
Overige 1 / rest / übrige
Overige 2 / rest / übrige
vorige
previous
voriges
In context of the large amount of figurines there wil be made
a subdivision in categories.
In Sammenhang mit der Menge des Figuren wird ein Unterteilung
gemacht in Kategorien.
Overige 3 / rest / übrige